Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Новації проекту Трудового кодексу

15 червня, 2017, 14:38

Проект Трудового кодексу продовжує бентежити численних «експертів», що постійно вишукують та коментують новації законопроекту. Чергова мішень «об’єктивної» критики – статті про строкові трудові договори.

«Часть вторая ст. 35 предполагает возможность работодателя, в любой сфере, заключать с сотрудником договор на определенный срок, например, от месяца до года. При этом неоднократное перезаключение договора не трансформируется в бессрочные отношения и не гарантирует работнику стабильную работу. На этом акцентировала внимание и Международная организация труда в рекомендации №38 к проекту Трудового кодекса. При помощи срочных договоров можно будет постоянно держать сотрудников на крючке, грозя не продлить контракт.» – критикує один.

«У статті 60 проекту ТК наведене розширене коло підстав для укладення строкових трудових договорів, зокрема, на час виконання певного обсягу чи виду роботи, строк закінчення якої не може бути визначений конкретною датою; для виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг, що надаються відповідним роботодавцем Найімовірніше, роботодавці скоріше будуть зацікавлені у збільшенні обсягу роботи, визначеного у строковому договорі, аніж у працевлаштуванні на умовах повної зайнятості.» – додає інший.

Відразу зазначимо, норми що регулюють строкові трудові договори є не лише в проекті Трудового кодексу, але і в чинному Кодексі законів про працю. Тобто, це не новація.

Загалом проектом ТК передбачено два види трудових договорів: що укладаються на невизначений і на визначений строк. Як правило, вони мають укладатися на невизначений строк. Виключенням з нього є врегулювання питання укладання строкових трудових договорів.

Так, у новому ТК є чітко прописаний список із 12 підстав для укладання строкового договору. Список до речі був включений за наполяганням профспілок, щоб виключити можливість роботодавцям вільно використовувати таку форму трудового договору. Серед випадків, зазначена і можливість виникнення строкових трудових відносин на підставі інших законів, а не тільки у випадках, визначених ТК.

Тобто, у разі коли ні у трудовому договорі, ні в іншому законі не зазначена підстава для укладення строкового трудового договору, такий трудовий договір вважається таким, що укладений на невизначений строк, а не навпаки, як стверджують критики, коментуючи частину другу статті 35 проекту.

Що стосується того, що роботодавці скоріше будуть зацікавлені у збільшенні обсягу роботи, визначеного у строковому договорі, аніж у працевлаштуванні на умовах повної зайнятості, то це не так просто. Перелік підстав дуже чіткий, а збільшити кількість роботи по деяких його пунктах взагалі неможливо.

Наприклад, як можна збільшити обсяг невідкладних робіт із запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха чи епідемій? Або у зв’язку з обранням на визначений строк до складу виборного органу, чи на виборну посаду, наприклад міського голови?

До речі, в чинному КЗпП, цей момент взагалі чітко не прописаний. Все що є – один абзац:

«Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.»

І більше ані слова. Як хочеш його, так і трактуй. Чим роботодавці і користуються зараз. У проекті Трудового кодексу цей момент розписаний більш чітко, що не дає простору для маніпулювання змістом статей.


12 підстав для укладання строкового договору в проекті Трудового кодексу:

1) для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи (посада);

2) для заміщення вільного робочого місця (вакантної посади), якщо за звільненим працівником відповідно до закону зберігається право повернення на попередню роботу (посаду);

3) на час виконання певного обсягу чи виду роботи, строк закінчення якої не може бути визначений конкретною датою, з урахуванням характеру такої роботи, умов її виконання;

4) для виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим (до одного року) розширенням виробництва або обсягу послуг, що надаються відповідним роботодавцем;

5) для виконання невідкладних робіт із запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи умови життєдіяльності людей;

6) у зв’язку з обранням на визначений строк до складу виборного органу або на виборну посаду, а також прийняттям на роботу осіб, які безпосередньо забезпечують діяльність членів виборних органів або посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

7) з педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, призначення (обрання) на посаду яких відповідно до закону здійснюється за результатами конкурсу на визначений строк;

8) з творчими працівниками засобів масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та іншими особами, які беруть участь у створенні та/або виконанні творів, професійними спортсменами відповідно до переліку професій, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

9) з керівником юридичної особи;

10) для виконання громадських робіт за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, його територіальних органів;

11) в інших випадках, коли встановлення строкових трудових відносин передбачено законом;

12) за ініціативою працівника.