Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Чим викликана різниця в зарплаті чоловіків та жінок, та як це змінити?

12 вересня, 2017, 12:13

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Тобто, роботодавець зобов’язаний створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі – забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками, здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

Але, в Україні все ще існує нерівність в оплаті праці. Середня заробітна плата чоловіків в Україні є на 26,6% вищою, ніж середня зарплата жінок, свідчать дані Державної служби статистики України.

Наталія Федорович пояснює, що переважно жінки беруть відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, лікарняні по догляду за хворими членами сім’ї. Для повноцінного повернення у професійне середовище потрібно близько 6 місяців. В результаті цього жінки отримують нижчі зарплати, повільно просуваються кар’єрними сходами, мають нижчий рівень економічної незалежності та гірший доступ до фінансових ресурсів і прийняття рішень.

Також, жінки зайняті переважно у видах діяльності з нижчим рівнем середньої заробітної плати – наданні комунальних та індивідуальних послуг, діяльності готелів та ресторанів, освіті, охороні здоров’я та соціальному забезпеченні, у яких жінки становлять переважну частку (60-83%) працюючих громадян.

На думку заступника Міністра, важливе значення у скороченні розриву в оплаті праці має профорієнтація серед учнів загальноосвітніх шкіл, у тому числі із сільської місцевості. Дівчата мають активніше вступати на спеціальності, які в майбутньому принесуть високі заробітки. Це стосується сфери інформації та телекомунікації, фінансової та страхової діяльності, мистецтва та спорту.

«Потрібно заохочувати і полегшувати доступ жінок до раніше заборонених професій шляхом покращення умов праці, охорони здоров’я та безпеки праці», – вважає Наталія Федорович.

У квітні цього року Урядом затверджена Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Метою виконання Програми є удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності, у тому числі щодо оплати праці.