Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Профспілковий огляд проекту Трудового Кодексу. Частина 2

14 вересня, 2017, 09:39

Восени Парламент планує розглянути у другому читанні Трудовий кодекс України – законопроект №1658. Департамент правового захисту апарату Федерації профспілок України ретельно проаналізува документ, яким він став після доопрацювання та чисельних правок. ФПУnews продовжує публікацію серії статей з висновками фахівців ФПУ, які пояснюють, чим же відрізняється Трудовий кодекс від діючого Кодексу законів про працю, та які нововведення направлені на підвищення захисту трудових прав працівників.

Загалом, проект Трудового кодексу складається із дев’яти книг та 385 статей, а також прикінцевих та перехідних положень.

Отже – книга перша: «Загальні положення».  

Формулюються вимоги щодо забезпечення права працівників на повагу до їх честі й гідності в трудових відносинах. З урахуванням статті 3 Конституції України та міжнародно-правових актів встановлюється обов’язок роботодавця шанувати честь і гідність працівників. Виконання цього обов’язку забезпечується обов’язком роботодавця відшкодувати заподіяну моральну шкоду у порядку, встановленому цивільним законодавством.

При виконанні робіт за цивільно-правовими договорами на працівників буде поширюватися законодавство про працю в частині охорони праці.

У разі коли в судовому порядку буде встановлено, що відносини за цивільно-правовим договором фактично є трудовими, до таких відносин застосовуються норми цього Кодексу.

Дещо змінюється (уточнюється) порядок обчислення строків, пов’язаних з трудовими відносинами. Зокрема, у разі коли останній день відповідного строку припадає на день державного або релігійного свята, вихідний день чи на день, у який відповідно до встановленого режиму роботи не працюють служби чи працівники, днем закінчення строку вважається найближчий, що настає за ним, робочий день (за чинним КЗпП – днем закінчення строку вважається найближчий робочий день).

Визначається система нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини. Основним з цих актів визнається Трудовий кодекс.

Уперше визначається порядок видання роботодавцем нормативних актів в сфері праці і встановлюється, що вони видаються з урахуванням пропозицій або за погодженням, або після проведення консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). У разі відсутності первинної профспілкової організації роботодавець приймає нормативні акти самостійно.

Регламентується порядок погодження роботодавцем нормативних актів і у разі коли у нього діють декілька первинних профспілкових організацій.    У цьому випадку нормативні акти видаються роботодавцем з урахуванням пропозицій або за погодженням, або після проведення консультацій з спільним представницьким органом, утвореним цими первинними профспілковими організаціями на засадах пропорційного представництва. У випадках, коли спільного представницького органу не утворено, нормативні акти видаються роботодавцем з урахуванням пропозицій або за погодженням, або після проведення консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником),що об’єднує більшість працівників, які працюють у даного роботодавця.

Визначаються основні права та обов’язки працівників та роботодавців. Працівникам надається, зокрема право на відмову від виконання роботи у зв’язку з: виникненням прямої загрози життю чи здоров’ю працівника, у тому числі внаслідок порушення вимог законодавства про охорону праці, зокрема незабезпечення працівника засобами колективного або індивідуального захисту відповідно до встановлених норм, а також внаслідок виконання роботи, не передбаченої трудовим договором; невиплатою заробітної плати у встановлений строк або виплатою її не в повному розмірі.

Загалом, проект Трудового Кодексу дуже великий документ, а тому, зрозуміло, що не має можливості опублікувати все в одному матеріалі. Продовження читайте завтра.