Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Профспілковий огляд проекту Трудового Кодексу. Частина 5

19 вересня, 2017, 12:42

Восени Парламент планує розглянути у другому читанні Трудовий кодекс України – законопроект №1658. Департамент правового захисту апарату Федерації профспілок України ретельно проаналізува документ, яким він став після доопрацювання та чисельних правок. ФПУnews продовжує публікацію серії статей з висновками фахівців ФПУ, які пояснюють, чим же відрізняється Трудовий кодекс від діючого Кодексу законів про працю, та які нововведення направлені на підвищення захисту трудових прав працівників.

Загалом, проект Трудового кодексу складається із дев’яти книг та 385 статей, а також прикінцевих та перехідних положень.

Книга друга «Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір»

Запроваджується поняття правонаступництва у трудовому праві та обов’язок роботодавця інформувати працівників та представників працівників про факт такого правонаступництва. Це є вимогою Директиви ЄС.

Правонаступництвом у трудових відносинах вважається продовження трудових відносин з працівниками у разі зміни власника юридичної особи, передачі цілісних майнових комплексів юридичної особи, її структурних підрозділів в оренду, злиття, приєднання, поділу (виділу), перетворення юридичної особи – роботодавця, а також у разі ліквідації юридичної особи і створення на базі її майна іншої юридичної особи, яка продовжує ту саму діяльність, що й ліквідована юридична особа. У разі правонаступництва трудові відносини з працівниками продовжуються.

Роботодавець зобов’язаний у тижневий строк проінформувати про факт правонаступництва працівників, а також виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), у а разі її відсутності – вільнообраних працівниками представників (представника).

Правонаступник має право звільнити працівників лише з підстав, передбачених цим Кодексом та законами.

Передбачено положення щодо захисту прав працівника у разі невиконання роботодавцем умови про надання роботи – трудові відносини визнаються такими, що виникли, з дня, визначеного трудовим договором, із стягненням заробітної плати з розрахунку тарифної ставки (окладу) до дня початку роботи.

Врегульовується порядок відсторонення роботодавцем працівників від роботи під час якого працівник тимчасово не допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором. Визначаються випадки такого відсторонення:

відсторонення від роботи працівника, який перебуває у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

відсторонення працівника від роботи з метою захисту населення від інфекційних хвороб або уникнення загрози життю і здоров’ю працівника чи інших осіб;

відсторонення від роботи працівника з метою забезпечення вимог охорони праці;

відсторонення працівника від роботи на час проведення службового розслідування і дисциплінарного провадження;

інші підстави відсторонення працівників від роботи.

Встановлюється новий порядок звільнення працівників у зв’язку з скороченням.

Про наступне звільнення роботодавець зобов’язаний письмово попередити працівника не пізніше ніж за два місяці, а роботодавець – суб’єкт малого підприємництва, не пізніше ніж за місяць.

За згодою двомісячний строк попередження може бути зменшений до одного місяця. У цьому випадку за невідпрацьований до закінчення двомісячного строку попередження час роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові грошову компенсацію у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Працівник може бути звільнений з роботи не пізніше ніж протягом чотирьох місяців після попередження.

Протягом строку попередження працівнику за його бажанням може надаватися вільний від роботи час для самостійного працевлаштування із збереженням заробітної плати, але не більше одного робочого дня на тиждень за домовленістю сторін.

За домовленістю сторін трудового договору попередження про наступне звільнення у зв’язку із скороченням може бути замінене грошовою компенсацію у розмірі, встановленому колективним договором, але не менше розміру двох середньомісячних заробітних плат.

Звільнення допускається за умови відсутності можливості переведення працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає спеціальності та кваліфікації, а за відсутності такої роботи – на іншу роботу, на яку він згоден та яку може виконувати за станом здоров’я і кваліфікацією.

Роботодавець зобов’язаний запропонувати працівникові вакантні робочі місця (вакантні посади), що відповідають зазначеним вимогам, які з’являються протягом усього періоду з дня попередження працівника до дня його звільнення.

Загалом, проект Трудового Кодексу дуже великий документ, а тому, зрозуміло, що не має можливості опублікувати все в одному матеріалі. Продовження читайте завтра.