Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Профспілковий огляд проекту Трудового Кодексу. Частина 8

22 вересня, 2017, 10:57

Восени Парламент планує розглянути у другому читанні Трудовий кодекс України – законопроект №1658. Департамент правового захисту апарату Федерації профспілок України ретельно проаналізува документ, яким він став після доопрацювання та чисельних правок. ФПУnews продовжує публікацію серії статей з висновками фахівців ФПУ, які пояснюють, чим же відрізняється Трудовий кодекс від діючого Кодексу законів про працю, та які нововведення направлені на підвищення захисту трудових прав працівників.

Загалом, проект Трудового кодексу складається із дев’яти книг та 385 статей, а також прикінцевих та перехідних положень.

Книга третя «Умови праці».

Збільшується мінімальна тривалість щорічної основної трудової оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів.

Встановлюється вимога щодо встановлення у колективному договорі диференційованого розміру вихідної допомоги (залежно від стажу роботи працівника у даного роботодавця) у разі звільнення за скороченням чисельності.

Врахована пропозиція профспілок щодо визначення мінімальної заробітної плати, яка є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для роботодавців, за будь-якою системою оплати праці.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати та підвищення посадових окладів за роботу, на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я, за специфіку умов праці окремих професійних груп, за суміщення, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Зберігаються основні випадки погодження дій роботодавця з профспілковим органом (встановлення, заміна і перегляд норм праці, встановлення підвищеної оплати праці на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами, розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку з скороченням, станом здоров’я або через недостатню кваліфікацію працівника тощо).

Запроваджуються додаткові обов’язки роботодавця погоджувати рішення чи проводити консультації або інформувати профспілковий орган про свої дії (запровадження чергування працівників, встановлення доплати на період освоєння нового виробництва, визначення умов часткової виплати заробітної плати натурою та ін.)

урахування пропозицій виборного органу ППО щодо застосування обмежень під час загрози масових звільнень;

погодження наказу про залучення працівників до чергування;

проведення консультацій про час початку і закінчення щоденної роботи (зміни), порядку чергування працівників при змінній роботі, щодо списку працівників, які працюють на умовах ненормованого робочого часу, якщо колективний договір не укладений, проведення консультацій щодо поділу робочого дня на частини;

участь представника виборного органу ППО у встановленні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя, здоров’я працівника або людей, які його оточують, для виробничого середовища або довкілля тощо).

На виконання вимоги Директиви Ради ЄС 2010/18/ЕU доповнено проект соціальною оплачуваною відпусткою чоловікам у зв’язку з народженням дитини тривалістю до 14 календарних днів.

З метою захисту працівників, які є членами виборних профспілкових органів, збережено у проекті норми щодо гарантії права на працю представників працівників – особливий порядок притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, в тому числі звільнення (чинна 252 КЗпП).

 Встановлюється відповідальність за порушення встановлених законом, колективним договором строків виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат роботодавець зобов’язаний сплатити працівнику пеню (компенсацію) у розмірі облікової ставки Національного банку у розрахунку на рік за кожний день затримки та сплатити всю суму заборгованості по заробітній платі з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення.

Змінюється порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а роботодавцем – суб’єктом малого підприємництва – самостійно. Ці правила не можуть суперечити трудовому законодавству, колективним угодам і колективному договору, а також нормативним актам роботодавця, погодженим із зазначеним виборним органом (профспілковим представником).

На цьому ми завершили розгляд третьої книги проекту Трудового Кодексу. Про інші розділи законопроекту читайте у наступних матеріалах.