Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Профспілковий огляд проекту Трудового Кодексу. Частина 9

25 вересня, 2017, 09:29

Восени Парламент планує розглянути у другому читанні Трудовий кодекс України – законопроект №1658. Департамент правового захисту апарату Федерації профспілок України ретельно проаналізува документ, яким він став після доопрацювання та чисельних правок. ФПУnews продовжує публікацію серії статей з висновками фахівців ФПУ, які пояснюють, чим же відрізняється Трудовий кодекс від діючого Кодексу законів про працю, та які нововведення направлені на підвищення захисту трудових прав працівників.

Загалом, проект Трудового кодексу складається із дев’яти книг та 385 статей, а також прикінцевих та перехідних положень.

Книга четверта «Особливості регулювання трудових відносин з участю окремих категорій працівників і роботодавців»

У цій книзі сформульовано низку нових положень, що стосуються праці неповнолітніх, жінок та працівників з сімейними обов’язками, а також праці осіб, що знаходяться в трудових відносинах з роботодавцями – фізичними особами. Зокрема, це такі положення:

Врегульовуються питання праці працівників з сімейними обов’язками. Наводиться перелік таких працівників: мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках, передбачених цим Кодексом, – інший член сім’ї.

Дається визначення одинокої матері та одинокого батька відповідно до положень Сімейного кодексу України.

Пропонується встановити додаткові положення, спрямовані на захист прав і інтересів неповнолітніх: закріплюється обов’язок держави та її органів здійснювати заходи з метою запобігання найгірших форм дитячої праці, виявляти випадки використання дитячої праці, встановлюється заборона на використання праці неповнолітніх на роботах, на яких вони наражаються на фізичне, психологічне чи сексуальне насильство, та порядок встановлення переліку таких робіт.

Визначаються особливості праці працівників, які працюють за трудовим договором з роботодавцем – фізичною особо (суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи, який в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб для здійснення господарської діяльності, а також інші фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб на підставі трудового договору). Такі роботодавці також мають укладати з працівниками письмові трудові договори, вести трудові книжки працівників.

Роботодавець зобов’язується вести книгу наказів, до якої вносити накази про прийняття працівників на роботу, їх переведення на іншу роботу, звільнення працівників, зміну умов праці та її оплати, надання відпусток, направлення у відрядження, залучення до надурочної роботи, до роботи у вихідні дні та дні державних і релігійних свят, застосування заохочень та дисциплінарних стягнень, відрахування із заробітної плати тощо.

Припинення трудового договору з такими працівниками здійснюється з підстав, передбачених Трудовим кодексом. Строки і форма попередження працівника про розірвання трудового договору, умови і розміри виплати вихідної допомоги та інших компенсаційних виплат визначаються трудовим договором. Якщо трудовий договір не містить відповідних норм, застосовуються норми цього Кодексу.

Книга п’ята «Професійна (службова) кар’єра»

В цій книзі стосовно всіх видів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації встановлюються правила, що передбачають можливість погодження між роботодавцем та працівником умов інвестування роботодавцем коштів в робочу силу та зустрічних зобов¢язань працівника відпрацювати у даного роботодавця певний строк або відшкодувати на користь роботодавця його затрати на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації працівника.

Встановлюються умови та порядок проведення атестації працівників, визначаються результати та наслідки атестації.

Законодавчо врегульовується інститут стажування працівників.

Наводиться визначення кадрового резерву, порядок його формування та роботи з ним.

Загалом, проект Трудового Кодексу дуже великий документ, а тому, зрозуміло, що не має можливості опублікувати все в одному матеріалі. Продовження читайте завтра.