Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Рівень тіньової економіки знизився на 6%

21 вересня, 2017, 18:13

За результатами методологічного розрахунку показників тіньової економіки України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі заявило про падіння обсягів нелегального ринку на 6% – з 43% від ВВП у першому кварталі 2016 року до 37% від ВВП у тому ж періоді 2017 року.

Водночас варто зазначити, що загалом за 2016 рік відсоток тіньової економіки склав 35%, тобто на 2% менше, ніж за перші три місяці цього року, а єдиний прямий метод розрахунку рівня чорного ринку, на відміну від усереднених цифр, показав більш стримані результати: 55% ВВП у 1 кв. 2017 р. проти 58% ВВП у 1 кв. 2016р. Тобто, хоча загальна тенденція зменшення тіньової економіки в Україні і не викликає сумнівів, до її темпів і статичних показників варто ставитись не надто оптимістично.

Це пов’язано із порівняно низькою якістю вхідних даних, які використовуються для розрахунків, та відсутністю універсального методу в умовах постійних змін. Так, для виявлення частки тіньового сектору фахівці використовують статистичну звітність зареєстрованих суб’єктів господарювання, що базується на показниках бухгалтерського обліку, звітності контролюючих органів, аудиту, результатах експертної оцінки щодо обсягів тіньової економіки, вибіркових опитувань суб’єктів господарювання та обстежень домогосподарств.

Тіньова економіка – незареєстрована в установленому порядку економічна діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної звітності, наслідком якого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо).

Зазначимо, діяльність домогосподарств з виготовлення товарів власного виробництва для своїх потреб чи потреб членів своєї сім’ї (сектор натурального самозабезпечення) не вважається тіньовою економікою.

Для визначення обсягів тіньової економіки в умовах наявної статистичної бази використовують такі методи: «витрати населення – роздрібний товарооборот», фінансовий, монетарний і електричний. Кожен з цих методів показав зменшення економічної «сірої зони», однак відсотки відрізняються:

За видами економічної діяльності, найбільшої частки легалізації досягли переробна промисловість (тіньова економіки знизилась на 11%) і добувна промисловість (на 10%).

За висновками Мінекономрозвитку, детінізація стала результатом:

– збереження тенденції до започаткованого у 2016 році економічного зростання на тлі досягнутої макроекономічної стабільності (збільшення реального ВВП у І кварталі 2017 року становило 2,5% і підтримувалось розширенням попиту як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках після його звуження упродовж останніх 5 років);

– зростання рівня заробітної плати в економіці, вибороного профспілками (з 01.01.2017 мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 3200 грн. проти 1600 грн. з 01.12.2016);

– поліпшення  бізнес-клімату  в умовах проведення політики дерегуляції підприємницької діяльності та збереження відносної цінової та курсової стабільності, що, у свою чергу, сприяло зміцненню довіри інвесторів до економіки країни (у січні-березні 2017 року отримано позитивну динаміку капітальних інвестицій на рівні 21,4%, тоді як у цей же період 2016 року приріст індексу капітальних інвестицій становив 0,7%).

При цьому рівень тіньового обігу все ще залишається високим. Причинами його існування є:

1) обліково-статистичні:

– ухилення суб’єктів господарювання від звітування перед органами державної статистики та контролюючими органами;

– відсутність належної інформації, обумовлена недоліками методу статистичного охоплення діяльності суб’єктів господарювання та ведення статистичної звітності;

2) економічні:

– ухилення суб’єктів господарювання від державної реєстрації з метою уникнення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);

– заниження суб’єктами господарювання відомостей про отримані доходи з метою зменшення суми сплачуваних податків, зборів (обов’язкових платежів).

Звертаємо увагу, що всі наведені дані стосуються офіційно затверджених методичних рекомендацій (Наказ Мінекономіки від 18.02.2009 № 123). Варто зазначити, що відповідно до удосконаленого Мінекономрозвитку прямого методу «витрати населення – роздрібний товарооборот і послуги», рівень тіньової економіки також зменшився, однак склав не 55% (цей же метод без врахування удосконалюючих поправок), а 61% від обсягу офіційного ВВП.