Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Реформування системи оплати праці допоможе подолати бідність

23 червня, 2017, 14:06

Профспілкам необхідно перебудовувати свою діяльність, рішуче відмовлятися від застарілих та не ефективних заходів на користь пошуку нових, сучасних. Про це говорили на засіданні Президії Федерації профспілок України, що відбулось 22 червня у Києві.

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні, актуальні та гостри проблеми в сфері економіки, соціальних відносин, гідних та безпечних умов праці, відповідної її оплати вимагають від профспілок активно та ефективно захищати законні права та інтереси працівників. Серед всіх проблем, гостріше всього стоїть гідна оплата праці.

Саме тому, гостру дискусію викликало питання «Про стратегічне бачення ФПУ щодо подальшого реформування оплати праці». Учасники засідання зазначали, що за весь період незалежності України загальний рівень оплати праці є вкрай низьким. І жоден Уряд, Парламент, соціальні партнери не змогли запровадити таку політику в оплаті праці, шоб кардинально змінити ситуацію на краще. Поглиблюється нерівність в оплаті праці на всіх рівнях, то мас наслідком викривлену диференціацію за ознаками посади (кваліфікації), статі, приналежності до певної галузі, території. Ці та інші проблеми є першопричинами бідності серед працюючих. Як наслідок, кожен п’ятий працівник знаходиться за межею бідності. Низький рівень оплати праці провокує масову трудову міграцію за кордон.

Першим кроком до вирішення окреслених проблем, а також початком реалізації домовленостей та положень Генеральної угоди щодо реформування оплати праці, стало двократне підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її з І січня 2017 року у розмірі 3200 грн, або фактичного прожиткового мінімуму. Але, гарантований розмір мінімальної заробітної плати 3200 грн. або 123 долари, є меншим, ніж визначена ООН мінімальна величина доходу на день для убезпечення людини від бідності – 5 доларів, тому цю роботу необхідно продовжувати.

Не менш запеклі дискусії викликало обговорення питань «Про позицію і дії Федерації профспілок України у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я», «Про ситуацію на ринку праці та дії профспілок»,  «Про підготовчу роботу до проведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк» та інші актуальні питання, що турбують зараз людину праці.