Увійти

ФПУnews

Увійти

ФПУnews
  • Європейським цінам – європейську зарплату
  • Профспілки вимагають парламентських слухань по газу і тарифам.
  • Житлові субсидії від держави – це радянський «собес»
  • Альтернатива високим цінам – високі зарплати!
  • Черга за субсидіями – це приниження для працівників!
  • Низькі зарплати – це гальмо розвитку країни!
  • Заможні працівники – сильна держава!
  • РОБОТУ! ЗАРПЛАТУ! ГІДНЕ ЖИТТЯ!
  • Людині праці – гідну зарплату, а не субсидії!

Захист людини праці через колективний договір

19 червня, 2017, 17:59

Сьогодні потрібні прориви на користь найманих працівників на найбільш важливих напрямах соціально-трудових відносин. Це вимагає від профспілкових структур усіх рівнів результативності захисних функцій, вдосконалення організаційної побудови й фінансового зміцнення, здійснення конкретних кроків для свого оновлення. Про це говорили учасники круглого столу «Шляхи вдосконалення роботи первинної профспілкової організації. Практичний досвід захисту працівників через колективний договір», що відбувся 15 червня у Києві.

Керівники Федерації профспілок України зауважили, профспілкам належить здійснити справжню реформу з провадження ідеології сучасного профспілкового руху, основою якого є самоорганізація людей праці для захисту своїх прав та усвідомленого членства в профспілці. Працівникам важливіше показати навіть не те, що вони додатково отримають, будучи членами профспілки, а те, що вони втрачають, залишаючись неорганізованими.

З огляду на це, край актуальною є повсякденна організаційна робота первинних профспілкових організацій: активний пошук резервів збільшення профспілкового членства, насамперед через залучення в профспілкові лави молоді. Профспілки, хоч і не без труднощів, набувають притаманних їм функцій здійснення представництва, захисту прав та інтересів найманих працівників, виступають проти спроб утиску профспілкових прав і свобод, розбудовують громадянське суспільство.

За підсумками обговорення захисту людини праці через колективний договір, учасники круглого столу ухвалили рекомендації, у яких зокрема зазначається, що найголовнішими завданнями для профкомів первинних профспілкових організацій в нинішніх умовах є:

1 – формування у членів профспілок усвідомленого профспілкового членства, активної позиції щодо захисту своїх прав; залучення до профспілки усіх працюючих на підприємстві;

2 – організація систематичного навчання членів профспілки, їх інформування про діяльність профкому та вищих профспілкових органів;

3 – формування позитивного корпоративного іміджу профспілки;

4 – інформатизація та пропаганда профспілкової діяльності;

5 – розроблення систем переваг профспілкового членства на підприємстві, в установі, організації, у т.ч. через передбачення їх в колективному договорі;

6 – налагодження соціального діалогу з роботодавцем задля покращення соціально-економічного становища працівників, створення здорового морально-психологічного клімату в колективі.